Atık Yağların Çevreye Etkileri

Kullanılmış kızartmalık yağlar yer altı sularının kirlenmesine neden olmaktadır. Kirlenen yer altı sularını temizlemek çok pahalı ve zordur. Yer altı suları her ülke için önemli bir içme suyu kaynağıdır. Denize, akarsuya ve göle ulaşan bitkisel atık yağlar, kuşlara, balıklara ve diğer canlı türlerine zarar vermektedir. Atık bitkisel yağlar su yüzeyini kaplayarak havadan suya oksijen transferini önlemektedir. Atık yağlar zamanla suda bozunarak sudaki oksijeni tüketmektedir..

Bitkisel atık yağlar atık su toplama sistemlerinin (kanazilasyon, kollektörler vs.) daralmasına ve tıkanmasına neden olmakta ve tıkanma sonucunda yer altı sularına karışmaktadır. Yer altı sularına karışmasının dışında kentsel altyapı sistemlerimize büyük zarar vermektedir. Suyun stratejik öneminin iyice arttığı günümüzde kanalizasyonlara dökülen atık bitkisel yağlar arıtma sistemlerinde güçlüklere ve önemli maliyet artışlarına neden olmaktadır.

Atık Yağların Çevreye Etkileri

Kullanılmış kızartmalık yağlar yer altı sularının kirlenmesine neden olmaktadır. Kirlenen yer altı sularını temizlemek çok pahalı ve zordur. Yer altı suları her ülke için önemli bir içme suyu kaynağıdır.

Devamı

Atık Yağlar ve İnsan Sağlığı

Kızartma koşulları denetlenmediği ve kullanılmış yağlar doğru zamanda tüketimden çekilmediği sürece, bu gıdaların toplum sağlığı açısından güvenilir olması söz konusu değildir.

Devamı

Sıfır Atık

Sıfır Atık Projesi, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir.

Devamı