Hakkımızda

DG Doğru Geri Kazanım 2020 yılında kurulmuş ve çok kısa bir sürede yapılanarak Türkiye genelinde bitkisel atık yağ yoplama hizmeti vermeye başlamıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın konu ile ilgili tüm Kanun, Yönetmelik ve Tebliğlerine göre hareket eden firmamız bitkisel atık yağların en doğru şekilde toplanması ve tek geri kazanım yöntemi olan biyodizel üretiminde kullanılması konusunda yoğun çaba sarf etmektedir. Hizmet ağımızı; lisanslı toplama araçlarımız ve depolama alanlarımız ile her geçen gün genişleterek, tecrübeli personelimizle atık üreticilerine en iyi hizmeti sunma gayretindeyiz.

Amacımız

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Çevre Mevzuatı ve Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtmiş olduğu ilkelere bağlı kalarak insan ve çevre sağlığı açısından zararlı bitkisel atık yağların Türkiye genelinde maksimum oranda toplanması, bunun için gerekli bilgilendirme çalışmalarının yapılması, gıdaya, yem ve kozmetik sanayine, suya ve toprağa gitmesini önlemek ve biyodizel olarak geri kazanılarak ülke ekonomisine katma değer sağlamaktır.

Atık Yönetim Planımız

Bitkisel yağların zamanında gıda zincirinden çekilmesi, MOTAT sistemiyle toplanan atık bitkisel yağların lisanslı araçlarla lisanslı ara depolama alanlarına ve oradan İzmir'deki geri kazanım tesisine taşınması, atık yağların oksidasyona tabi olmaksızın hemen biyodizele çevrilmesi, bütün bunlarla ilgili kuruluşlar ve yerel yönetimlerle işbirliğini, pilot uygulamaları ve eğitim faaliyetlerini kapsar. Atık Yönetim Sistemimiz SIFIR ATIK projesine hızla entegre edilmektedir.

DG, yurt sathında topladığı tüm kullanılmış kızartmalık yağlarını İzmir'de yerleşik DB Tarımsal Enerji A.Ş'ye teslim etmektedir.