Atık Yağlar ve İnsan Sağlığı

Kızartma esnasında gıda maddesi sıcak yağ içine daldırılır. Bu sırada gıda maddesi ile kızartma yağı arasında aynı anda gerçekleşen ısı ve kütle iletimleri neticesinde hem gıda hem de yağda önemli fiziksel ve kimyasal değişimler meydana gelir.

Kızartılmış gıdalar ile tüketilen kızartma yağlarının insan sağlığı üzerine olumsuz bir etkisi olmaması için kızartma yağlarının kullanım süresinin, toplam polar madde ve toplam polimer madde içeriklerinin çok dikkatli bir şekilde izlenmesi gerekmektedir.

Yönetmeliğe göre bitkisel yağlar, toplam polar madde '25'i, asit miktarı 2.5'u aştığı zaman gıdadan çekilmesi gerekmektedir. Kızartma koşulları denetlenmediği ve kullanılmış yağlar doğru zamanda tüketimden çekilmediği sürece, bu gıdaların toplum sağlığı açısından güvenilir olması söz konusu değildir.

Atık Yağların Çevreye Etkileri

Kullanılmış kızartmalık yağlar yer altı sularının kirlenmesine neden olmaktadır. Kirlenen yer altı sularını temizlemek çok pahalı ve zordur. Yer altı suları her ülke için önemli bir içme suyu kaynağıdır.

Devamı

Atık Yağlar ve İnsan Sağlığı

Kızartma koşulları denetlenmediği ve kullanılmış yağlar doğru zamanda tüketimden çekilmediği sürece, bu gıdaların toplum sağlığı açısından güvenilir olması söz konusu değildir.

Devamı

Sıfır Atık

Sıfır Atık Projesi, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir.

Devamı