Sıfır Atık

DG Doğru Geri Kazanım 2020 yılında kurulmuş ve çok kısa bir sürede yapılanarak Türkiye genelinde bitkisel atık yağ yoplama hizmeti vermeye başlamıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın konu ile ilgili tüm Kanun, Yönetmelik ve Tebliğlerine göre hareket eden firmamız bitkisel atık yağların en doğru şekilde toplanması ve tek geri kazanım yöntemi olan biyodizel üretiminde kullanılması konusunda yoğun çaba sarf etmektedir. Hizmet ağımızı; lisanslı toplama araçlarımız ve depolama alanlarımız ile her geçen gün genişleterek, tecrübeli personelimizle atık üreticilerine en iyi hizmeti sunma gayretindeyiz.

Dünya, kıt kaynakları ile hızla artan nüfusların doyumsuz ihtiyaçları arasında denge sağlamakta zorlanırken geleceğini tehdir eden bu gidişat karşısında çeşitli tedbirler almaktadır. Başta israf önlenmeye çalışılırken diğer taraftan da atık yönetimi ve atıkların geri kazanımı büyük önem kazanmıştır. Dünyada entegre atık yönetimi, yerinde geri kazanım vb. gibi pek çok isim altında çareler aranırken Türkiye Sıfır Atık projesini başlatmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı projeyi yurt genelinde yaygınlaştırmak için çalışmalar başlatmıştır.

Bitkisel yağların zamanında gıda zincirinden çekilmesi, MOTAT sistemiyle toplanan atık bitkisel yağların lisanslı araçlarla lisanslı ara depolama alanlarına ve oradan İzmir'deki geri kazanım tesisine taşınması, atık yağların oksidasyona tabi olmaksızın hemen biyodizele çevrilmesi, bütün bunlarla ilgili kuruluşlar ve yerel yönetimlerle işbirliğini, pilot uygulamaları ve eğitim faaliyetlerini kapsar. Atık Yönetim Sistemimiz SIFIR ATIK projesine hızla entegre edilmektedir.

Sıfır Atık Projesi, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir.

Atık Yağların Çevreye Etkileri

Kullanılmış kızartmalık yağlar yer altı sularının kirlenmesine neden olmaktadır. Kirlenen yer altı sularını temizlemek çok pahalı ve zordur. Yer altı suları her ülke için önemli bir içme suyu kaynağıdır.

Devamı

Atık Yağlar ve İnsan Sağlığı

Kızartma koşulları denetlenmediği ve kullanılmış yağlar doğru zamanda tüketimden çekilmediği sürece, bu gıdaların toplum sağlığı açısından güvenilir olması söz konusu değildir.

Devamı

Sıfır Atık

Sıfır Atık Projesi, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir.

Devamı