DG DOĞRU GERİ KAZANIM

ADRES

Yazır Mah. Yazır Küme Evleri No:145/A Çubuk Ankara

telefon

0312 472 12 66

Bitkisel Atık Yağların Çevreye Etkileri

closeup-image-of-soil-polluted-with-plastic-gardag-2021-12-09-19-37-43-utc (1)-min

Bitkisel atık yağların çevreye zararları oldukça fazladır. Ekotoksik olarak adlandırılan bu yağlar çevreyi kirletmekle birlikte o ortamdaki doğal yaşam alanına zarar vererek canlıların hayatını tehdit etmektedir; su yüzeyini kapatan yağlar sualtı canlılarının oksijenini kesmektedir.

Evsel atık su kirliliğinin %25’i; bitkisel ve hayvansal atık yağların kanalizasyona dökülmesi sonucu oluşmaktadır. Lavaboya döktüğümüz bitkisel atık yağlar kanalizasyon sistemlerinin tıkanmasına sebep olmakta ve alt yapıya çok büyük zararlar vermekle birlikte atık su arıtma tesislerinin maliyetlerini de ciddi oranda arttırmaktadır. Toprağa bilinçsizce dökülen yağlar; toprağın biyokimyasal yapısını değiştirmekte ve etkin kullanılabilirliğini azaltmaktadır. Bitkisel atık yağların bünyesinde bulunan suda çözünebilen kirleticiler, yağışlar vasıtasıyla yer altı suyuna taşınarak toprak kirlenmesi ile beraber yer altı suyu kirlenmesine de sebep olmaktadır.  

Evsel katı atıkların içine atılan bitkisel atık yağlar ise; kontrolsüz bir şekilde toprağa atılması durumunda ise toprakta  olumsuz etki yaratmakta, buradan yağmur suları ile yeraltı sularına kadar inerek içme sularına karışabilmektedir. Durum böyleyken, çevreye ve direkt ya da dolaylı şekilde insan sağlığına zarar veren bu atıkların uygun bir şekilde uzaklaştırılmasını amaçlamak gerekmektedir.

Bitkisel atık yağların bertaraf edilmesi yerine, bu atıklardan faydalanılması, mümkün olduğunca hem çevreye hem insana en yüksek faydayı sağlayacak şekilde geri kazanılmasının sağlanması, en doğru yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde sıkça duyduğumuz ve dünyanın geleceği açısından büyük önem taşıyan geri dönüşüm konusu, atık yağların yönetimi konusunda da bizlere birçok faydalı seçenek sunmaktadır. Geri dönüşüm sayesinde hem atık yağlarımızdan kurtulmak hem de bunları bir faydaya dönüştürmek mümkün olabilmektedir.

Bitkisel Atık Yağların Çevreye Etkileri

Bitkisel Atık Yağların Çevreye Etkileri

Kullanılmış kızartmalık yağlar yer altı sularının kirlenmesine neden olmaktadır.

Bitkisel Atık Yağlar ve İnsan Sağlığı

Bitkisel Atık Yağlar ve İnsan Sağlığı

Kızartma koşulları denetlenmediği ve kullanılmış yağlar doğru zamanda tüketimden çekilmediği sürece...

7
Sıfır Atık

Sıfır Atık

Sıfır Atık Projesi, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını...