DG DOĞRU GERİ KAZANIM

ADRES

Yazır Mah. Yazır Küme Evleri No:145/A Çubuk Ankara

telefon

0312 472 12 66

MoTAT eşleme

Ülkemizde bitkisel atık yağlar, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 06.06.2015 tarih ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, 10.09.2014 tarih 29115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ve 20.08.2015 tarih ve 29301 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğe göre çevreye zarar vermeyecek şekilde toplanmakta, taşınmakta, depolanmakta ve geri kazanımı yapılmaktadır. Tüm bitkisel atık yağlar, mobil cihaz bulunan lisanslı atık yağ taşıma araçları ile MOTAT sistemi kullanılarak taşınmakta ve bu sayede taraflarca uygulama üzerinden anlık olarak takip edilmektedir.