DG DOĞRU GERİ KAZANIM

ADRES

Yazır Mah. Yazır Küme Evleri No:145/A Çubuk Ankara

telefon

0312 472 12 66

TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM

Tehlikeli atıklar; bileşiminde insan sağlığı ve çevre için tehlikeli olan ve zararlılık potansiyeli taşıyan maddeleri içeren, maden ve petrol üretiminden, tarımdan, endüstriden, evsel faaliyetlerden, arıtılmış veya arıtılmamış çamurlardan kaynaklanan atıklardır.
Tehlikeli maddeler ile kontamine olmuş bez, eldiven, üstübü gibi atıklar, Boya vernik kalıntıları, Organik solventler, kullanılmış piller, aküler, metallerin mekanik olarak işlenmesi esnasında oluşan yağ bulaşmış atıklar (yağlı metal talaşları, metalik çamurlar vb.),elektronik atıklar, yağ filtreleri, floresanlar, IBC tanklar, sac variller, plastik bidonlar vb. belli başlı tehlikeli atık örneklerindendir.
Tehlikeli atıkların geri kazanımı her atık türüne göre farklı prosesler kullanılarak tehlikelilik özelliğinden arındırılıp tehlikesiz hale dönüştürülerek gerekli ham madde , ürün özelliğinde değerlendirilir.

Bitkisel Atık Yağların Çevreye Etkileri

Bitkisel Atık Yağların Çevreye Etkileri

Kullanılmış kızartmalık yağlar yer altı sularının kirlenmesine neden olmaktadır.

Bitkisel Atık Yağlar ve İnsan Sağlığı

Bitkisel Atık Yağlar ve İnsan Sağlığı

Kızartma koşulları denetlenmediği ve kullanılmış yağlar doğru zamanda tüketimden çekilmediği sürece...

7
Sıfır Atık

Sıfır Atık

Sıfır Atık Projesi, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını...